Gia vị

Gói gia vị nấu SOUP/ CHÁO GÀ – DƯỠNG ÂM NHUẬN DƯƠNG (thích hợp cho người cần bồi bổ sức khỏe)

Thành phần: gừng, hạt mùi, hạt ngò, trúc diệp, ngưu bàng, lô căn, ... Hướng dẫn sử dụng: - Gói gia vị sử dụng cho 2 - 3 lít nước dùng - Chuẩn bị nước hầm xương/ thịt gà theo nhu cầu. - Rang các loại gia vị trước khi nấu, khi có mùi

50.000 

Gói gia vị nấu MIẾN GÀ – DƯỠNG ÂM NHUẬN DƯƠNG (thích hợp cho người cần bồi bổ sức khỏe)

Thành phần: gừng, thảo quả, hạt tiêu, trúc diệp, ngưu bàng, lô căn, ... Hướng dẫn sử dụng: - Gói gia vị sử dụng cho 2 - 3 lít nước dùng - Chuẩn bị nước hầm xương/ thịt gà theo nhu cầu. - Rang các loại gia vị trước khi nấu, khi có mùi

50.000 

Gói gia vị nấu Phở Bò – DƯỠNG ÂM NHUẬN DƯƠNG (thích hợp cho người cần bồi bổ sức khỏe)

Thành phần: quế, thảo quả, hoa hồi, hạt mùi, trúc diệp, ngưu bàng, lô căn, ... Hướng dẫn sử dụng: - Gói gia vị sử dụng cho 2 - 3 lít nước dùng - Chuẩn bị nước hầm xương/ thịt bò theo nhu cầu. - Rang các loại gia vị trước khi nấu, khi

50.000 

Gia vị nấu PHỞ GÀ – HOẠT HUYẾT BỔ KHÍ (phù hợp cho người tiểu đường)

Thành phần: Quế cây, hoa hồi, thảo quả, gừng, hành, hồ tiêu, Câu kỷ tử, Phúc Bồn Tử, ... Hướng dẫn sử dụng: - Gói gia vị sử dụng cho 1,5 lít nước dùng - Chuẩn bị nước hầm xương bò theo nhu cầu. - Rang các loại gia vị trước khi nấu, khi

50.000 

Gia vị nấu PHỞ GÀ – ÍCH THẬN BỔ HUYẾT (phù hợp cho người tiểu đường)

Thành phần: Quế cây, hoa hồi, thảo quả, gừng, hành, hồ tiêu, Câu kỷ tử, Phúc Bồn Tử, ... Hướng dẫn sử dụng: - Gói gia vị sử dụng cho 1,5 lít nước dùng - Chuẩn bị nước hầm xương bò theo nhu cầu. - Rang các loại gia vị

50.000 

Gia vị nấu MIẾN GÀ – HOẠT HUYẾT BỔ KHÍ (phù hợp cho người tiểu đường)

Thành phần: Quế cây, hoa hồi, thảo quả, gừng, hành, hồ tiêu, Câu kỷ tử, Phúc Bồn Tử, ... Hướng dẫn sử dụng: - Gói gia vị sử dụng cho 1,5 lít nước dùng - Chuẩn bị nước hầm xương bò theo nhu cầu. - Rang các loại gia vị trước khi nấu, khi

50.000 

Gia vị nấu MIẾN GÀ – ÍCH THẬN BỔ HUYẾT (phù hợp cho người tiểu đường)

Thành phần: Quế cây, hoa hồi, thảo quả, gừng, hành, hồ tiêu, Câu kỷ tử, Phúc Bồn Tử, ... Hướng dẫn sử dụng: - Gói gia vị sử dụng cho 1,5 lít nước dùng - Chuẩn bị nước hầm xương bò theo nhu cầu. - Rang các loại gia vị trước khi nấu, khi

50.000 

Information found on this website is meant for educational purposes only.
It is not meant to diagnose medical conditions, to treat any medical conditions or to prescribe medicine.
Copyright 2010-2022 www.HerbalRemediesAdvice.org by Rosalee de la Forêt
Affiliate Disclaimer